Look Media erbjuder moderna taxicyklar. Med våra ekipage kan vi skjutsa och köra folk till de platser du önskar. De får plats 2 vuxna personer och eftersom cyklarna är eldrivna är det inga problem att cykla längre sträckor. Använd flera taxicyklar samtidigt och foliera dem med ditt budskap för extra tydlig exponering.
Passa på att kommunicera med resenärerna under resan!

Priser Stockholm (På andra orter tillkommer logistikkostnad.)

Dagar: Priser:
Måndag – torsdag: 7.000 kr/dag (5 tim) och taxicykel inkl. en person.
Fredag – söndag: 8.000 kr/dag (5 tim) och taxicykel inkl. en person.

Materialkostnad för foliering av taxicykel tillkommer (13.000 kr/taxicykel).
Alla priser är exklusive moms.

Vi monterar en folie på taxicykeln på båda sidorna och baktill.
Vid bokning skickar vi en materialspecifikation med mall. Originalen skall vara Look Media tillhanda senast 10 dagar före kampanjstart. Vid behov kan Look Media bistå med illustrationshjälp.