Telia

Bakgrund:
Telia lanserar bredbandsnät med fiber i Sotenäs kommun.

Målgrupp:
Hushåll i Sotenäs kommun.

Kampanjen:
Look Media marknadsförde och uppmärksammade Telias fibererbjudande med två vespor och reklamsläp under två dagar. Personalen cirkulerade med vesporna i Kungshamn, Smögen, Hovenäset samt Väjern. Vesporna parkerades och ställdes upp på platser där många förbipasserande kunde se budskapen.