Smartbox

Bakgrund:
Smartbox vill skapa extra synlighet i Malmö.

Målgrupp:
Människor som är i behov av tillfälligt eller en längre tids förvaring.

Kampanjen:
Smartbox exponerar sig på Look Medias permanenta yta på Dalaplan i Malmö. Ytan mäter 15 m² och är upplyst. Det passerar ca 18.000 bilar/dygn.