Skånetrafiken

Bakgrund:
Skånetrafiken vill få bilister att välja andra färdsätt.

Målgrupp:
Bilister

Kampanjen:
Look Media projicerar i Malmö utmed motorvägen. Genom projiceringen når Skånetrafiken ut effektivt ut till sin bilist-målgrupp. Ytan på projiceringen mäter 200 m2 och det passerar ca 40.000 bilar/dygn.