Skånetrafiken

Bakgrund:
Skånetrafiken vill uppmärksamma deras nya busslinjer.

Målgrupp:
Bilister som kan välja att åka buss istället för bil.

Kampanjen:
Look Media satte två tillfälliga skyltar i Sjöbo och två tillfälliga skyltar i Kristianstad. Platserna där skyltarna placerades var utvalda för att nå ut till målgruppen på bästa sätt.