Mellby center

Bakgrund:
Mellby Center vill nå ut till sommargäster i Mellbystrand för att dem ska besöka det lokala köpcentret.

Målgrupp:
Sommargäster i Mellbystrand.

Kampanjen:
Look Media genomförde ett antal olika sommaraktiviteter under 5 helger. Trekamp för barn, rita din egen t-shirt, utdelning av festis, glass och kaffe till de vuxna.