L.Brador

Bakgrund:
L.Brador vill skapa uppmärksamhet för sina kläder.

Målgrupp:
Byggarbetare och hantverkare i Stockholm, Göteborg och Västerås.

Kampanjen:
Look Media marknadsförde och uppmärksammade L.Brador med tre vespor i Stockholm, Göteborg och Västerås. Vesporna rörde sig huvudsak mellan byggarbetsplatser och andra platser där målgruppen befann sig. Personalen delade ut kläder, anteckningsblock och annat marknadsföringsmaterial. Responsen var mycket bra, många leenden och mycketskratt tillsammans med målgruppen som var tacksamma och nyfikna. Vesporna ?öppnade dörrar?, personalen fick tom komma in i fikarummen och dela ut saker på vissa arbetsplatser.