Kvarteret Caroli

Bakgrund:
Kvarteret Caroli vill uppmärksamma sin julmarknad. Look Media ordnar skjuts med häst&vagn till julmarknaden.

Målgrupp:
Folk i julhandeln.

Kampanjen:
Look Media har en ryggskylt som markerar starten för hästskjutsen på Stortorget och ser till att det blir kölista för de som vill åka till Caroli. Personalen är klädda i likadana tomtekläder. Häst & vagn-skjutsen väckte mycket uppmärksamhet och personalen fick mycket beröm för sin fina tomteklädsel. Många ställde frågor om Caroli och var nyfikna på julmarknaden.