Heimstaden

Bakgrund:
Heimstaden vill skapa uppmärksamhet omring sitt varumärke och förstärka sin synlighet och närvaro.

Målgrupp:
Allmänheten

Kampanj:
Vi tog fram och delade ut 7.500 sittunderlag fördelat på Malmö, Ystad, Växjö, Linköping, Norrköping. Katrineholm, Gävle och Skellefteå. Folk var väldigt glada för att få med sig ett sittunderlag hem.