Guldkanalen

Bakgrund:
Guldkanalen vill nåt ut med sin radiostation till bilister i Malmö.

Målgrupp:
Bilister

Kampanjen:
Guldkanalen profilerar sig på Billboard Media´s eurosizeskyltar i Malmö.