Alpro

Bakgrund:
Alpro marknadsför soyayoghurt Mild & Creamy. Målet är att öka försäljningen genom att öka medvetenheten hos målgruppen.

Målgrupp:
Medvetna kvinnor, 30-35 år.

Kampanjen:
Vi byggde en Alpromonter på respektive köpcenter. Personalen serverade kyld Mild & Creamy yoghurt och informerade om produkten och svarade på frågor. Vi genomförde aktiviteterna 2 dagar/ort och serverade totalt 20.000 smakprover.
Parallellt med detta genomförde vi utomhusaktiviteter på samma orter där vi delade ut matlagningsgrädde från Alpro. Vi delade ut 18.000 produkter med matlagningsgrädde. Film från aktiviteten.