Tvätta in ditt budskap på gator och torg där din målgrupp rör sig. Vi placerar en schablon på marken och tvättar fram budskapet med högtryckstvätt. Ingen färg eller tvättmedel används. Budskapet syns bäst på en vit bakgrund som tex. övergångsställen. Det slits bort med tiden och syns oftast ordentligt i ca en vecka men normalt längre.

Priser Stockholm, Göteborg och Malmö. (På andra orter tillkommer logistikkostnad.)

Startkostnad: 3.000 kr.
Materialkostnad schablon: 3.500 kr.
Pris/logo: 1.500 kr.

Priserna inkluderar material till schablon och intvättning. Minimum 4 intvättningar. Alla priser är exklusive moms.

Originalet mäter 120 cm på bredden och 40 cm på höjden. För att texten i schablonen ska hålla ihop ska originalet vara inverterat med bryggor som håller ihop budskapet.
Original skall vara Look Media tillhanda senast 10 dagar före kampanjstart. Vid behov kan Look Media bistå med illustrationshjälp.